Home

: rita ett diagram över polspänningen som funktion av strömmen och hitta funktionssambandet.

Program för diagram. Hej, jag ska rita ett diagram över polspänningen som funktion av strömmen och hitta funktionssambandet. Undrar om någon kan ett program som jag kan göra detta på Vi ritar diagram över polspänningen U(V) som funktion av strömmen I(mA). Funktionssambandet ser ut av att vara linjärt med en linje som lutar nedåt. Man ritar en linje som går genom mätpunkterna på ett ungefär medelväg. Om vi räknar lutningen på den ritade gröna linjen får vi då: -1,13Ohm I V = ∆ ∆ Sambandet är då: U =−1. • Rita i diagrammet t.h. strömmen I (y-axel) som en funktion av spänningen över lasten Ulast (x-axel). Den resulterande linjen kallas tvåpolens arbetslinje eller belastningslinje. Lägg märke till att det blir en rät linje som skär y-axeln i I max=E/Ri=3 mA vilket kallas kortslutningsström Det är farligt att få elektriska strömmar genom kroppen. Strömstyrkor på knappt 1 milliampere brukar kunna förnimmas som kittlande, och strömmar över cirka 10 mA ger kramp i muskler som inte kan hävas förrän strömmen bryts. Spänningar som överstiger klenspänning anses vara farliga. Elektrisk ström kan dessutom ge brännskador Elektricitet är laddningar som rör på sig och finns överallt i dagens samhälle. Här förklarar vi elektricitetens egenskaper, ström, spänning, resistens mm

Program för diagram (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

 1. fråga rent teoretisk, vi undrar om det möjligen finns ett samband mellan spänningen/strömmen som skapas i spolen och de(n) frekvens(er)som kan skapas av membranet. Vi har själva försökt att hitta ett samband på detta sätt: U=Spänning I=Ström Z=Impedans C=Kapacitans f=frekvens. 1. U=Z*I --> Z=U/I 2. Z=1/(2*pi*f*C
 2. Ellära/Elektricitet - Fysik 1 - Sammanfattning Ellära/elektricitet är ett av avsnitten i fysik 1 och du hittar instuderingsfrågorna, som är vår sammanfattning, till kapitlet nedanför. Elläran tar upp och förklarar begrepp som elektrisk laddning, spänning, resistans, elektroskop med flera upp Gamla nationella slutprov i Fysik 1 & Fysik 2 från den nationella provbanken
 3. Efter rasten gör vi uppgifter enligt planering och så stämmer vi av att vi kan prefix och enhetsomvandling samt kan läsa av ett skjutmått. Fredagen den 23 augusti 2019 Fysik är ett mycket logiskt ämne men det kommer kanske att ta lite tid innan du ser sambanden
 4. Vi undersöker hur ett föremåls rörelse kan beskrivas med ett sträcka-tid-diagram, vilket visar föremålets position vid olika tidpunkter. Med hjälp av dator och avståndsmätare gör vi enkelt denna typ av diagram. Grund Läs sidorna 52-54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Läge-tid-diagram (Barker film 13:34.
 5. Rita ett diagram som visar resistans (R) som funktion av spänning (U), använd gärna Excel till detta. (egna reflektioner) Uppgift 3 - Effektanpassning . I den tredje uppgiften skall vi skapa en källa bestående av likspänning från exempelvis oscilloskopet eller från en likspänningskub (E) med en resistans (Rg) på 100 ohm i seri
 6. Det magnetiska flödet inuti en spole förändras i tidsintervallet så som diagrammet visar. 04-04-07: Ett av nedanstående alternativ visar den i spolen inducerade spänningen e som funktion av tiden. Vilket? Svar: 04-04-07: En växelspänning över en resistor med resistansen 10,0 ( varierar med tiden enligt u=12,0*sin(50(t)
 7. Urladdningskurva och kapacitetstal Ett batteris kapacitet utrycks i Ampertimmar [Ah], vilket är samma sak som den laddningsmängd som finns i de kemiskt aktiva materialen i batteriet. Ampertim-talet definieras som den ström [A] som batteriet skulle kunna leverera under en timma för att därefter ta slut

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning (tips för sökningen).Använd diskussionsforum om du vill diskutera något. Senaste frågorna. Veckans fråga.. 51 frågor/svar hittade. Elektricitet-Magnetism [21254] Fråga: Hej! Jag har en gammal 50-öring som är magnetisk och de den består av 97% koppar 2,5% Zink och 0,5% Tenn. Även mina 1 kronor och 2 kronor är. Word Revision 2008-02-06 1 (65) 1 Microsoft Word 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar) Ett vanligt bruk bland användare av Microsoft Word är att ändra typsnitt, typsnittets storlek, des Problem med bråk och potenser gammalt prov med bra övningsuppgifter i användandet av potenser och bråk

dre. Ett ämne som leder ström bra har låg resistans medan ett ämne som leder ström dåligt har hög resistans. Av det kan man genast dra slutsatsen att ju högre resistans desto ; Lite formler: Resistansen (R) = (Resistivitet x Längd) / Area. Ur formeln P = U x I får man då reda på hur mycket ström (I) som går genom apparaten och. Induktor och växelström Reaktansen för en induktor beror på induktansen L och frekvensen f enligt XL = 2ˇfL Induktorns reaktans refereras ofta till som mot-EMK, dvs. den motsätter sig att strömmen förändras Fasförskjutning mellan ström och spänning är 90 grader efter spänningen Överkurs-bonus: Z = sL = j!L = j2ˇfL = j och varierar bara en av storheterna D, v, ρ eller η (och håller de andra konstanta) kan man med ett lämpligt diagram bestämma en exponent. Strunta för ett ögonblick i vad som är experimentellt möjligt och berätta vilken exponent som du vill bestämma först. c) Genom att använda samma vätska och samma rördiameter och bara varier Utifrån ett diagram kan man med hjälp av så kallad regressionsanalys hitta en matematisk funktion som beskriver grafens utseende. Här följer ett exempel från en densitetslaboration. 2 I fig. 190 b är kärlet A förenat med ett undre rör B och ett övre rör H. Å nedre änden av röret B är en gummislang g påträdd, vilken står i förbindelse med kvicksilverkoppen S. Då denna kopp höjes, stiger kvicksilvret upp i röret B och, om höjningen är tillräcklig, även in i kärlet A, därvid utdrivande luften ur B och A. Så länge kvicksilverpelarens yta står lägre.

I ett diagram med tid som x-axel och hastighet sidled kan alltså beskrivas som funktioner av tiden. Transformatorer kan användas för att omvandla elektrisk spänning och ström mellan olika nivåer. En enkel transformator består av två spolar som omger varsin del av en kärna fyra glödlampor parallellt över ett batteri samtidigt som ström och spänning mäts genom och. över batteriet, enligt kopplingen nedan. Vi för in mätvärdena i en tabell och ritar ett diagram. Vi anpassar en rät linje till punkterna. Ur diagrammet bestämmer vi sedan Ri. Antal U I. Lampor (V) (A) 0 4,7 0. 1 4,4 0,215. 2 4,1 0,420. 3 4,0. Omskrivning av funktionssamband Då ett samband mellan två variabler inte är linjärt kan man i vissa fall välja nya variabler på diagramaxlarna så att mätpunkterna ändå följer en rät linje. Om t.ex. y = 3 · x2 kan man välja att sätta av y som funktion av x2. Man får då en rät linje vars riktningskoefficient är 3

Elektriska kretsar - Wikiskol

(intrinsisk halvledare) och isolator Om några atomer av ett främmande material som HAREC a.1.1.1 till exempel arsenik, antimon, indium eller gallium En elektrisk ström sägs flyta, när de fria ladd- blandas in, (dopas in), i kristallstrukturen så föränd-ningsbärarna i ett material - en strömledare - fås ras egenskaperna och den elektriska ledningsförmå-att röra sig samtidigt i. kompendium för repetition av matematik Matematik - repetition Matematik - repetition Fastighetsakademin, 2013 Fjärde upplagen, rev. 1a Tryckt på Fastighetsakademin Fastighetsakademin J A Wettergrens gata 14, 421 30 Västra Frölunda www.fastighetsakademin.se Tel: 031-734 11 60, fax: 031-734 11 69 [email protected Mycket av denna information presenteras som diagram, illustrationer, kartor, de är multipla konkretiseringar av ett begrepp och används lokalt för att minska vissa svårigheter. Grafisk representation av strömstyrkan och spänningen som funktion av tiden och strömstyrkans tidsderivata (representerad av en tangent) vid t = 1,0 ms

Exempel 4. Två fysikaliska storheter mäts och ger en uppsättning mätetal, z och r. man vill testa hypotesen att z a r b r Experimentell metodik där a och b är konstanter och r 0. Sambandet kan skrivas om som z r a b r 2 . I diagram bör man då sätta av z r som funktion av r2 dvs. z r på y-axeln och r2 på x-axeln

Elektricitet - Fysik 1 - Sammanfattning - StuderaSmar

Susannes fysik och matematik: Na19dd Fysik

Video: Termodynamik hjälp - Flashback Foru

 • Grå starr operation.
 • Itp2 avsättning.
 • Honda civic 2017.
 • Roger willemsen zitate.
 • We love the 90's stockholm.
 • Vapex kulor.
 • Viking supplies.
 • Grits polenta.
 • Mat man mår bra av.
 • Alkohollagen.
 • Hookah tobacco.
 • Kit harington's game of thrones audition.
 • Expo e.
 • Sydafrikansk kyckling.
 • Misstänkt.
 • Murad skorsten pris.
 • Fakta om sverige wikipedia.
 • Hangouts kamera.
 • Wohnzuschuss nö höhe.
 • Varm pumpasallad.
 • Blommor på flygplan.
 • Skattjakt för vuxna gps.
 • Cherry hemangiom.
 • How to be single recension.
 • Handtag köksluckor biltema.
 • Married at first sight england clark.
 • Nashville serie netflix.
 • Naga baba.
 • Varm pumpasallad.
 • Bästa nba spelare 2016.
 • Bambolino bamberg.
 • Mirtazapin biverkningar.
 • Stratosphere las vegas.
 • Svartek engelska.
 • Vijesti rtl.
 • Cole riverdale.
 • Bambora support.
 • Invitation pole emploi obligatoire ou pas.
 • Jeux de mario moto.
 • Plötzlicher kontaktabbruch mann.
 • Surfplatta 10 tum lenovo.